Długotrwała prewencja wtórna
przed zawałem i udarem
niedokrwiennym mózgu

Leczenie ostrego bólu wymaga
zdecydowanej i szybkiej
interwencji

Scroll to Top